top of page

Energie Index

De Energie-Index helpt u bij het duurzaam maken van uw woning. 

Energie besparen, zonne panelen, Enegie Index

Relatief kleine aanpassingen aan uw woning kunnen tot grote resultaten leiden. Helemaal, als die kleine aanpassingen op gerichte kennis gebaseerd zijn. U wilt vooraf weten of een aanpassing tot de beoogde besparingen leidt en de doelstellingen behaald worden. Daarvoor is allereerst een gedetailleerde meting van de beginsituatie nodig. Welke aanpassing is zinvol en welke niet? Hiervoor is de Energie-Index bij uitstek geschikt.

Energieprestatie van uw woning

De meetmethode van de Energie-Index is in het leven geroepen om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de energieprestatie van uw woning. De Energie-Index wordt weergegeven met een exact getal: hoe lager het getal, hoe beter de energieprestatie van uw woonhuis.

Uw woning wordt tot in detail doorgelicht op bouwkundig en installatie-technisch niveau. Alleen een gecertificeerde EPA-W adviseur mag dit onderzoek uitvoeren. Aan de hand van de vastgestelde gegevens wordt dan de Energie-Index berekend. Vervolgens wordt de bijbehorende gedetailleerde rapportage opgesteld.

Energielabel

Bij de exacte Energie-Index ontvangt u automatisch ook het bijbehorende Energielabel. De conversie van Energie-Index naar het bijbehorende Energielabel vindt plaats volgens een vaste tabel. Met ingang van 29 maart 2018 ziet deze tabel er als volgt uit:

Energie Index, Energielabel

Wat is het verschil tussen de Energie-Index en het energielabel?

De Energie-Index wordt bepaald door ongeveer 150 kenmerken van de woning. Het geeft details over hoe energiezuinig uw woning is. En hoe u uw woning nog energiezuiniger kunt maken.

 

Het Energielabel baseert zich op 10 kenmerken van de woning. Het geeft alleen een eerste indruk van de energiezuinigheid.

Een Energie-Index kunnen zowel verhuurders als particuliere eigenaren vrijwillig laten opstellen.

De Energie-Index telt bovendien mee in de maximale huurprijs bij gereguleerde huurwoningen. Het energielabel is verplicht als u uw woning gaat verkopen of verhuren.

Deskundige op locatie tbv uw Energie Index
€ 189,- (excl. BTW)*

Bezoek van onze gecertificeerde EPA-W adviseur.

 • 150 Kenmerken woning inventariseren.

 • Digitale verwerking meetgegevens.

 • Afmelden Energie-Index op webportaal rijksoverheid.

 • Aflevering Energie-Index, definitief Energielabel en rapport, via e-mail.

 • Plattegrond door ons laten maken?

  • Vraag naar de mogelijkheden.

 • Meerdere woningen? 

  • Prijs in overleg.

 • * Per woning t/m 100 m2

  • Grotere woning? Vraag naar de meerprijs ​.

bottom of page